deutsch · serbsce
 
Rěčne hodźiny:

 

Pó - pj:08:00 - 12:00 Uhr
Pó, wu, štw:14:00 - 18:00 Uhr

 

Prošu wobkedźbujće zwonka
rěčnych hodźin tež
nuzowy słužbny plan.

 

News:
RSS Feed Widget
zubnolěkarska praksa Elias - twarjenje

 

"Smějkot, kotryž wusyłaš, so k tebi wróći"
- indiska mudrosć -

 

 

Strowe a rjane zuby-Waše wosobinske spodobanje!

 

Wot 1993 stara so team zubneje praksy Baćon pod nawodom Dr. med. Simony Eliasowej wo wašu zubnu strowotu.

Naša moderna praksa posrědkuje wulkim a małym pacijentam začuće zubnomedicinskeho hojenja we njenapjatej atmosfery. We čakarni bjerje lubje zarjadowany hrajkanski róžk najmjeńšim strach. Wy móžeće so při změrowacej hudźbje w běhu našeho hojenja wróćo hlenyć.

Stajne kubłanja a dalekubłanja su za nas samozrozmliwe, zo móžemy wam hojenje na najwyšim niwowje zubnolěkarskeje mediciny po aktualnym wědomostnym standarće zaručić.

Naše dołholětne nazhonjenja dowola nam rasantne pokročowanje technologije přewidźeć, pohódnić a posudźować. My dowěrjamy na kombinowane zasadźenje wupruwowanych a postupnych metodow kaž tež wysokohódnych materialijow, zo bychmy našim pacientam móli optimalne lěkowanje poskićeć.

 

zubnolěkarska praksa Elias - recepcija zubnolěkarska praksa Elias - přijeće zubnolěkarska praksa Elias - čakarnja zubnolěkarska praksa Elias - hrajkanski róžk zubnolěkarska praksa Elias - lěkarska stwa 1 zubnolěkarska praksa Elias - lěkarska stwa 2 zubnolěkarska praksa Elias - profylaksa stwa
("klick" za powjetšić)

 

Zeznajće našu praksu a naš angažowany team. Wjeselimy so na Was!